Poskytované služby

V našem zařízení probíhala transformace částečná. V říjnu 2015 opustilo zařízení 12 uživatelů, kteří se přestěhovali do nověvybudovaných domků v Mikulově. Důvodem transformace, bylo umožnit lidem s mentálním postižením, prožít plnohodnotný život v přirozeném prostředí a komunitě, odstranit nevyhovující zázemí pro bydlení a lokalitu, kde nemají tito lidé mnoho příležitostí využívat běžné veřejné služby nebo chodit do zaměstnání.

Část služby je tedy provozovaná v nově vybudovaných domcích s větší dostupností veřejných služeb, jako je lékař, kino, knihovny, obchody a doprava. Byly vytvořeny čtyři domácnosti, kde spolu žijí vždy 3 uživatelé společně. Každý uživatel má svůj vlastní pokoj a společně obývají plně vybavenou kuchyni s obývacím prostorem a sociálním zařízením. Uživatelé si sami rozhodují o způsobu trávení volného času. Někteří uživatelé se umístili na volném pracovním trhu a chodí do zaměstnání, jiní si doplňují základní vzdělání.

Platnost od 1.1.2020

Poskytujeme tyto základní činnosti

o ubytování

o pomoc při zajištění stravy

o pomoc při zajištění chodu domácnosti

o pomoc při osobní hygieně

o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

Úhrada služeb pro rok 2020

Měsíční úhrady za pobyt jsou stanoveny na základě uzavřené smlouvy

Nájem 210,- Kč/den

Úhrada zahrnuje: nájemné, spotřebu energie, svoz odpadů, vodné –stočné, úklidové prostředky.

Strava je možnost zajistit dovoz obědů (od 1.7.2018 je dodavatelem restaurace Venuše Zaječí)