Veřejný závazek

Chráněné bydlení, Mikulov spadá pod Srdce v domě, p.o., které je řízeno a zřízeno Jihomoravským krajem. Poskytuje pobytovou sociální službu chráněného bydlení.

Cílovou skupinou jsou osoby s lehkým a středním mentálním postižením, ve věkové hranici od 18 bez omezení horní hranice věku, kteří mají sníženou soběstačnost, z důvodu svého postižení a jejichž situace vyžaduje nezbytně nutnou podporu.

V chráněném bydlení nelze poskytnout službu, pokud je kapacita služby naplněna a zájemce vyžaduje službu, která nespadá do naší cílové skupiny. Zdravotní stav zájemce o službu neodpovídá našim možnostem.

Posláním chráněného bydlení je poskytovat sociální službu osobám s mentálním postižením v lehkém a středním pásmu. Podporovat jejich osobnost všemi směry, zachovat a rozvíjet jejich důstojný, kvalitní život a vytvářet podmínky pro sociální začleňování s využitím přirozených zdrojů lidské společnosti. Uplatňovat vlastní vůli uživatele a zajišťovat pouze nezbytnou míru podpory v podmínkách běžného života, formou vedení chodu malých domácností.

 

Cíle chráněného bydlení pro rok 2020

• Nadále snižovat závislost uživatelů na poskytované službě a v rámci toho, převádět co nejvíce pravomocí na uživatele poskytované služby
• Nadále uzpůsobovat bydlení s maximálním možným respektem k soukromí uživatelů
• Nadále uplatňovat právo uživatelů aktivně vyjadřovat své potřeby, přání a stížnosti
• Ve spolupráci s uživatelem realizovat stanovené cíle při individuálním plánování
• Nadále podporovat uživatele ve vztazích s vlastní rodinou, přáteli a osobami blízkými
• Nadále podporovat uživatele k využívání veřejných zdrojů
• Nadále podporovat samostatnost uživatele, uplatňovat a respektovat jejich vlastní vůli
• Zájemce z řad stávajících uživatelů, připravovat na život v podporovaném bydlení