Nabídka aktivizačních dílen

                   

                           KERAMICKÁ DÍLNA

                     Máme radost z každého vyrobeného výrobku 
                                        „ každý něco dokáže“.

IMG 2153

                             Co se zde můžeme naučit a zažít:

 Zpracování hlíny a vytváření výrobků z keramické hlíny.    
 Výrobu výrobku od začátku, až do konce.
 Procvičování prstů a celé dlaně pomocí hnětení hlíny.
 Rozvoj své fantazie a podporu vlastní tvořivosti.
 Práci s různými technikami – válení do plátů, tvoření z kuliček, modelování, tvoření malých válečků, odlévání do forem.
 Používání a kombinování barev (glazury, engoby).
 Používaní pracovních pomůcek (válečky, nože, vykrajovátka, razítka).
 Společné práci při vzniku výrobků z keramické hlíny.
 Mluvíme spolu, posilujeme své dovednosti a paměť.
 Používání ochranných pracovních pomůcek – chráníme svůj oděv.

 

                           RELAXAČNÍ MÍSTNOST

        V této místnosti se můžeme těšit na spoustu krásných zážitků,
                                         které obohatí Váš den.

IMG 2277

                                      Co zde můžeme zažít:

 Aktivizaci nebo zklidnění celého těla pomocí konceptu bazální stimulace.
 Vytváření a vnímání pocitu klidu, uvolnění, pohody a příjemné atmosféry.
 Prostřednictvím hudby a světýlek nabízíme radostné a pozitivní zážitky.
 Uvolnění napětí, zklidnění metodou míčkování.
 Vyjádření pocitů pomocí pohybu a tance.
 Posílení paměti vyvoláváním vzpomínek, vyprávěním.
 Rozvoj fantazie pomocí vyprávění a hry s loutkou i čas, kdy se realita potkává s fantazií.
 Podporu individuální i skupinové komunikace.
 Zrakovou stimulaci za použití světelných podnětů.
 Zlepšení koncentrace a jemné motoriky používáním mušlí, kamínků.
 Uspokojení individuálních potřeb.
 Uvolnění emocí pomocí poslechu hudby i používáním hudebních nástrojů.

 

                                     RUČNÍ PRÁCE

                         Čas, který trávíme v dílně, je časem příjemným.
                            Tato aktivita nás pozitivně ovlivňuje natolik,
                   abychom zůstali v pohodě, v dobré náladě a spokojení.

IMG 2158

                              Co se zde můžeme naučit a zažít:

 Učíme se různým druhům stehů - řetízkový, stonkový a plný.
 Nakreslené motivy jsou přichystány tak, aby je každý zvládl podle svých schopností.
 Učíme se vybrat barvu látky a vyšívacích bavlnek, aby byl výrobek dokonale sladěný.
 Opakovaným procvičováním získáváme zručnost, zapojujeme paměť, ruce, učíme se trpělivosti, získáváme sebevědomí, nasloucháme jeden druhému.
 Z vyšitých vzorů vytváříme dekorativní polštáře a ubrusy.
 Při práci si povídáme, posloucháme hudbu, zpíváme, někdy i tancujeme, relaxujeme.
 Sdílíme si různé zážitky, vyslovujeme také svá přání.
 Vnímáme dění v dílně všemi smysly.
 Vytváříme si zde příjemné zázemí, podílíme se na zlepšování prostředí – výzdoba dílny našimi výrobky.
 Máme společnou radost, pokud se naše výrobky líbí.

 

                                                ŠICÍ DÍLNA 

                V naší dílně rádi vyrábíme dárky, které dělají všem radost.

IMG 2163

                            Co se zde můžeme naučit a zažít:

 Techniku ručního šití - navlékání, špendlení, omotávání a vpichování.
 Používání různých pomůcek – nůžky, jehla, háček, jehlice.
 Práce s textilem, využívání různých materiálů, krajek, využívání výplňového materiálu, korálků, plastů, vlny a knoflíků.
 Rozvoj schopností a dovedností při nácviku a práci na šicím stroji.
 Učení se tradičním technikám – háčkování, pletení.
 Podporu smysluplné aktivity při výrobě hraček a dekorací.
 Zvládání pracovních činností a postupů při zhotovování výrobků.
 Tvořivosti, obratnosti, rozvoji fantazie a vlastních nápadů při výrobě hraček a dekorací.
 Kolektivní spolupráci při práci.
 Psychickou pohodu, atmosféru radosti a spokojenosti z vykonané práce.
 Udržení komunikačních schopností zpíváním písniček, poslechem pohádek i hudby.

 

                                          TKALCOVSKÁ DÍLNA

                          Máme rádi pohodu a klid, pracujeme při hudbě,
                              zazpíváme si a práce v dílně nás moc baví.

IMG 2156

                                Co se zde můžeme naučit a zažít:

 Práci s textilním materiálem.
 Nácvik, obnova a upevňování dovedností při tkaní a osvojení si této techniky.
 Zvládání postupu při tkaní – navlékání osnovy, zatkávání.
 Práci na tkalcovském stavu větším, menším, vázání třásní, cupování a třídění materiálu, který se dále využívá.
 Zapamatování si postupu práce.
 Využití vlastních návrhů i nápadů při tkaní výrobků.
 Používání pracovních nástrojů – nůžky, háček.
 Samostatnost při práci.
 Trpělivosti, zručnosti a přesnosti.
 Kombinovat a využívat různé materiály a barvy, použitím recyklovaného materiálu.
 Využití tradičního řemesla jako prostředku pro udržení psychické pohody.

 

                                TVOŘIVÁ DÍLNA

                                       Chceme udělat svět krásnější “

IVETA

                            Co se zde můžeme naučit a zažít:

 Věnujeme se výrobě mýdel, svíček, sirupů, pleteme koše z novin.
 Recyklujeme různé materiály, abychom chránili naši přírodu.
 Hledáme nové inspirace.
 Potkáváme se s kamarády.
 Vyrábíme dárky dle ročního období a tradice.
 Zpracováváme levanduli z naší zahrady.
 Čas trávíme povídáním, zpěvem, smíchem, rádi pijeme kávu.

 

                                                        VAŘENÍ

              Přestože nejsme ve všem zdatní, každý z nás něco dokáže.
                „Něco dobrého a zajímavého uvařit, připravit a vytvořit“.

BYT

                               Co se zde můžeme naučit a zažít:

 Vaření jednoduchých jídel.
 Strouhání, krájení, míchání.
 Příprava marmelád, sirupů i jiných dobrot.
 Pečení sušenek, koláčků a moučníků.
 Využívání produktů z vlastní zahrady – ovoce, bylinky.
 Používání kuchyňských spotřebičů, varné konvice, pračky.
 Příprava občerstvení k různým příležitostem.
 Příprava stolování a upevňování základů společenského chování.
 Nácvik hospodaření s penězi.
 Upevňování dovedností při péči o domácnost – úklid, používání čistících pomůcek a prostředků.
 Společné posezení s kamarády při vyprávění, kávě a dobrém jídle.

 

                             VÝTVARNÁ DÍLNA

               Naše dílna nepotřebuje výtvarné nadání, dílo, které vznikne,
                                        nemusí být krásné a dokonalé.
               Důležité je to, že naše činnost nás baví a mluví o nás.
                                        Mluví tak, jací doopravdy jsme.

IMG 2200

                                 Co se zde můžeme naučit a zažít:

 Procvičování prstů, dlaní.
 Stříhání krepového barevného papíru na kostky a mačkání do kuliček dle velikosti a tvaru.
 Vylepování nakresleného motivu na kartonový papír.
 Malování obrázků, pozadí, dotváření dle vlastních myšlenek a nápadů.
 Rozvoji celkové fantazie.
 V dílně se uvolníme, povykládáme si společně, odbouráváme tak vnitřní napětí pomocí barev, vyjadřujeme své pocity a přání, svoji osobnost.
 Hrajeme si s barvami, přemýšlíme nad tím, jak sladit obraz dle barev, prolínání mezi skutečností a dílem na obraze samotným.
 Komunikujeme spolu, nezapomínáme se smát, máme rádi veselé barvy a ty nám pomáhají k tomu, abychom měli po celý den dobrou náladu, čerstvou mysl při práci a klid. Posloucháme hezkou hudbu a někdy si i zpíváme.

 

                        ZAHRADNICKÉ AKTIVITY

ZAHRADA

                               Co se zde můžeme naučit a zažít:  

 Učíme se péči o rostliny, půdu, sběr bylin a plodů, pečování o okrasnou zahradu.
 Poznáváme rostliny a živočichy v jejich vzájemném působení.
 Zlepšujeme pohybové schopnosti za použití nástrojů.
 Při práci na zdravém vzduchu posilujeme fyzickou a psychickou kondici.
 Upevňujeme pracovní návyky.
 Využíváme přírodní materiály při výrobě dekorací.
 Zpracováváme levanduli, vyrábíme drobné dárky.
 Pobytem v přírodě odbouráváme vnitřní napětí.
 Při výletech poznáváme okolní krajinu.
 Navštěvujeme farmy se zvířaty.
 Podporujeme mezilidské vztahy a práci v kolektivu.