Poskytované služby

 

Platnost od 1.1.2020

Poskytujeme tyto základní činnosti:
- Stravování 4x denně (u diabetiků 5xdenně)
- Ubytování v jedno, dvou, tří a vícelůžkových pokojích
- Úklid
- Péči o ošacení (praní, žehlení, opravy prádla)
- Zdravotní péči
- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Úhrada služeb pro rok 2020:
Měsíční úhrady za pobyt jsou stanoveny na základě uzavřené smlouvy.

Ubytování:
1. lůžkový pokoj                                                       6300,- + příspěvek na péči
1. lůžkový pokoj bez sociálního zařízení                 6150,- + příspěvek na péči
2. lůžkový pokoj                                                       6150,- + příspěvek na péči
3. a vícelůžkový pokoj                                              5550,- + příspěvek na péči

Strava:
strava normální                                                        4620,- Kč/měsíc
strava diabetická                                                      5100,- Kč/měsíc

Úhrada zahrnuje:
Stravu – snídani, oběd, svačinu, večeři + druhou večeři pro diabetiky
Bydlení – vytápění, voda, elektrická energie, úklid, praní, žehlení, nájem za lůžko, atd.

Pozn.: Denní částka úhrady je v našem zařízení násobena 30 dny, bez ohledu na to, zda měsíc má 28, 29, 30 či 31 dnů.