Poskytované služby

 

Platnost od 1.1.2020


Poskytujeme základní sociální poradenství - vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
- tato činnost je zdarma

Zajišťujeme:

- Stravování 4x denně (u diabetiků 5xdenně)
- Ubytování v jedno, dvou, tří a vícelůžkových pokojích
- Úklid

Podporu a pomoc poskytujeme při těchto činnostech:

- Péči o ošacení (praní, žehlení, opravy prádla)
- Pomoc při osobní hygieně
- Pomoc při oblékání a svlékání 
- Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
- Pomoc s orientací v prostoru a zajištění doprovodu 
- Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- Poskytujeme základní ošetřovatelskou péči
- Zprostředkováváme lékařskou péči
- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - podpora při využívání aktivizačních dílen a kroužků
- Pomáháme při rozvoji nebo udržení osobních schopností a dovedností
- Zprostředkování účasti na kulturních, společenských a sportovních akcích
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- Pomáháme při kontaktu s rodinou, přáteli a opatrovníkem
- Zajišťujeme úhrady a vyúčtování za poskytované sociální služby a fakultativní činnosti
- Pomáháme při jednání s úřady a vyřizováním osobních záležitostí
- Vytváříme podmínky pro zajištění přiměřeného pracovního uplatnění


Úhrada služeb pro rok 2020:
Měsíční úhrady za pobyt jsou stanoveny na základě uzavřené smlouvy.

Ubytování:
1. lůžkový pokoj                                                       6300,- + příspěvek na péči
1. lůžkový pokoj bez sociálního zařízení                 6150,- + příspěvek na péči
2. lůžkový pokoj                                                       6150,- + příspěvek na péči
3. a vícelůžkový pokoj                                              5550,- + příspěvek na péči

Strava:
strava normální                                                        4620,- Kč/měsíc
strava diabetická                                                      5100,- Kč/měsíc

Úhrada zahrnuje:
Stravu – snídani, oběd, svačinu, večeři + druhou večeři pro diabetiky
Bydlení – vytápění, voda, elektrická energie, úklid, praní, žehlení, nájem za lůžko, atd.

Pozn.: Denní částka úhrady je v našem zařízení násobena 30 dny, bez ohledu na to, zda měsíc má 28, 29, 30 či 31 dnů.