• Srdce v domě
 • Srdce v domě

Pro zájemce o službu

Kdo u nás může žádat o službu?

Naše pomoc a podpora je určená:

 • Osobám starší 18.let bez omezení horní věkové hranice s mentálním postižením, které je od narození. Toto postižení se projevuje v omezených rozumových schopnostech ( myšlení, paměť, vnímání) a není získané úrazem nebo jiným způsobem v dospělosti.
 • Osobám s mentálním postižením, které může být v kombinaci se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením.

 

Jak si podat žádost o poskytnutí sociální služby?

Žadatel, který má zájem o sociální služby poskytované naším zařízením, si podá žádost doloženou kompletně vyplněnými přílohami (ne staršími než 1. měsíc)

Tuto žádost včetně příloh si může žadatel

 • Vyzvednout, po telefonické domluvě, přímo v zařízení Srdce v domě, p.o. v kanceláři sociální pracovnice a to od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hod.
 • Zájemce nalezne formulář žádosti o poskytnutí sociální služby včetně příloh na webových stránkách v sekci Ke stažení.
 • Pokud nebudeme mít žádost kompletní, nemůžeme ji posoudit a budeme se jí zabývat až po jejím doplnění.

.

Postup při vyřizování žádosti:

 • Sociální pracovník doručenou žádost prokonzultuje s týmem pracovníků a domluví si s Vámi schůzku. 
 • Pokud žadatel bude spadat do cílové skupiny a bude k dispozici volné místo - Sociální pracovník písemně žadatele informuje o možném termínu nástupu. Před uzavřením smlouvy je nutné si domluvit osobní schůzku a přijet si zařízení prohlédnout. V případě trvajícího zájmu bude s žadatelem při nástupu do zařízení Srdce v domě, p.o., sepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby.
 • Pokud žadatel bude spadat do cílové skupiny, ale nebude volné místo - Se souhlasem žadatele(opatrovníka) bude žádost zařazena do Evidence žadatelů. V případě uvolnění místa bude žadatel (opatrovník) o možnosti nástupu informován.
 • Pokud žadatel nebude spadat do cílové skupiny - Sociální pracovník o tom písemně informuje žadatele (opatrovníka) v rámci základního poradenství nabídne jiná zařízení, která jsou pro něj vhodná.

Při nástupu budeme potřebovat tyto doklady:

 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • průkaz ZTP, ZTP/P (pokud vlastníte)
 • listinu o omezení způsobilosti k právním úkonům(pokud je klient omezen ve způsobilosti k právním úkonům)
 • listinu o ustanovení opatrovníka (pokud je soudem ustanoven)
 • oznámení ČSSZ o výši důchodu
 • rozhodnutí o příspěvku na péči
 • seznam léků a léky, které jste dosud užíval

Všechny věci, které si při nástupu přinesete, budou s Vámi sepsány a zaevidovány do šatního lístku.
Dále budete informováni, co vše si uživatel hradí ze svých peněžních prostředků ( hygienické potřeby, doplatek léků, ošacení atd.)

Žádáme Vás, abyste jakoukoli změnu hlásili předem sociální pracovnici na telefonní číslo zařízení nebo písemnou formou.

 

Důvody, proč s Vámi nemůžeme uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby:

Srdce v domě, p.o. může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

 • Žadatel žádá o službu, kterou neposkytujeme (a to i v případě, že patří do cílové skupiny osob).
 • Nemáme dostatečnou volnou kapacitu k poskytnutí sužby (je zrovna naplněn stav, žádost bude zařazena do evidence žadatelů).
 • Zdravotní stav žadatele, který žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; (tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis).
 • Žadateli jsme vypověděli v době kratší než 6. měsíců předchozí smlouvu z důvodů porušování povinností.

V případě, že organizace odmítne uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby z výše uvedených důvodů, písemně o tom sociální pracovník žadatele (opatrovníka) informuje.

Kontakty

Chráněné bydlení Mikulov

 • Dukelská 1766/58, Mikulov 69201
 • Bc. Karel Juráň, vedoucí Chráněného bydlení Mikulov
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 725 595 154

 • Aktivizační pracovníci
  +420 725 579 385

Chráněné bydlení Lednice

 • Mikulovská 820 a 821, Lednice 691 44
 • Bc. Josef Osička, vedoucí Chráněného bydlení Lednice
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 702 226 685
 • Aktivizační pracovníci
  +420 607 265 334

Kontaktní osoby

 • Mgr. Zbyněk Tureček, ředitel
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 519 515 188
 • Miroslava Prchalová, vedoucí ekonomického úseku
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Bc. Sylva Fabičovicová, sociální pracovnice
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Bc. Milena Pastirčíková, vedoucí sociálního úseku
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Dagmar Drchalová, účetní - referentka
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Radka Hrabcová, mzdová účetní
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Lenka Zadražilová, referent majetku
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Miroslav Křižák, vedoucí provozního úseku
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Vilém Machara, vedoucí stravovacího úseku
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Veronika Ragabová, vedoucí zdravotního úseku
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jihomoravský kraj