• Srdce v domě
 • Srdce v domě

Veřejný závazek

Domov „Srdce v domě“ Klentnice je příspěvková organizace zřízená a řízená Jihomoravským krajem, která poskytuje pobytovou sociální službu „Domov pro osoby se zdravotním postižením“.

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením, nebo mentálním postižením kombinovaným se smyslovým či tělesným postižením, starší 18 let, bez omezení horní věkové hranice.

Posláním domova je vytvořit podmínky pro důstojnýa kvalitní život. Podporovat samostatnost a uplatňování vlastní vůle uživatelů a zajišťovat nezbytnou míru podpory

Závazek k deinstitucionalizaci

Čestně prohlašujeme, že zařízení Srdce v domě, p.o. žádá o finanční podporu z projektu IROP, díky které projde transformací ústavní péče a jejím výsledkem bude podpora v komunitě.

Cílem částečné transformace služby DOZP v Klentnici je jak zvýšení kvality života uživatelů v původním zařízení, tak vytvoření služby komunitního typu, která bude plně respektovat individuální potřeby a přání uživatelů, tak aby mohli žít běžným způsobem života a přirozeně se zapojovat do společnosti. 

Zásady poskytování rezidenčních služeb

 • Zásady individuality – služba je uzpůsobena a směrována vždy k jednomu určitému uživateli, k respektování jeho potřeb, představ, přání a tužeb.
 • Zásady samostatnosti – přiblížení se běžnému životu s každodenním životním rytmem
 • Zásady partnerství a spolupráce – ve spolupráci uživatel – pracovník, pracovník – rodina, rodina – uživatel, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů, kteří se také podílí na poskytování služeb a řešení problémů
 • Zásady důstojnosti – zachování intimity a lidské důstojnosti, respektování práv a názorů uživatelů

Cíle domova pro osoby se zdravotním postižením pro rok 2023

Rozvojové cíle domova pro osoby se zdravotním postižením

 • Podpora uživatelů při udržování sociálních dovedností a návyků, potřebných pro udržení maximální možné samostatnosti a soběstačnosti pomocí aktivizačních činností a zapojováním do běžných denních činností,
 • Podpora uživatelů při rozhodování o vlastním životě – uplatňování vlastní vůle (procházky, nákupy, využití volného času, apod.),
 • Podpora k sociálnímu začleňování uživatelů (využití veřejných zdrojů – kadeřník, lékař, pedikúra, klub, knihovna).
 • Spolupráce s organizacemi a odborníky, poskytujícími  paliativní péči.

Manažerské cíle DOZP

 • V rámci humanizace prostředí DOZP spolupracovat s podporovateli a jinými subjekty při zajištění potřeb uživatelů (materiální, technické vybavení prostor),
 • V průběhu roku 2023 provádět přípravu a školení zaměstnanců s důrazem na zvýšení odbornosti v sociální službě.
 • Poskytování paliativní péče pro stávající klienty.
 • Pokračování v projektu implementace paliativní péče do našeho zařízení.

Konkrétní cíle DOZP

 • Podporovat uživatele při spolupráci na plánování průběhu sociální služby (IP),
 • Plynulé začlenění a adaptace nově přijatých uživatelů v roce 2023,
 • Snižování závislosti uživatelů na sociální službě zapojováním do běžných denních činností,
 • Zvýšení spolupráce DOZP s opatrovníky, zaangažování opatrovníků v oblasti zajišťování osobních potřeb uživatelů,
 • Využívání PC technologie - Skype při komunikaci uživatelů s jejich opatrovníky, jejich rodinnými příslušníky a přáteli.

Kontakty

Chráněné bydlení Mikulov

 • Dukelská 1766/58, Mikulov 69201
 • Bc. Karel Juráň, vedoucí Chráněného bydlení Mikulov
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 725 595 154

 • Aktivizační pracovníci
  +420 725 579 385

Chráněné bydlení Lednice

 • Mikulovská 820 a 821, Lednice 691 44
 • Bc. Josef Osička, vedoucí Chráněného bydlení Lednice
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 702 226 685
 • Aktivizační pracovníci
  +420 607 265 334

Kontaktní osoby

 • Mgr. Zbyněk Tureček, ředitel
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 519 515 188
 • Miroslava Prchalová, vedoucí ekonomického úseku
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Bc. Sylva Fabičovicová, sociální pracovnice
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Bc. Milena Pastirčíková, vedoucí sociálního úseku
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Dagmar Drchalová, účetní - referentka
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Radka Hrabcová, mzdová účetní
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Lenka Zadražilová, referent majetku
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Miroslav Křižák, vedoucí provozního úseku
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Vilém Machara, vedoucí stravovacího úseku
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Veronika Ragabová, vedoucí zdravotního úseku
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jihomoravský kraj