Kdo jsme

Jsme příspěvková organizace Srdce v domě, sídlíme v Klentnici nedaleko Mikulova v krásném prostředí Pavlovských vrchů pod Sirotčím hrádkem a srdečně Vás Vítáme na našich stránkách.

 

Domov pro osoby pro zdravotně postižené, Klentnice

poskytuje sociální pobytové služby osobám se zdravotním postižením. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením, nebo kombinovaným postižením starší 18 let. Posláním domova je vytvořit podmínky pro důstojný a kvalitní život. Podporovat samostatnost a uplatňování vlastní vůle uživatelů a zajišťovat nezbytnou míru podpory.

 

Chráněné bydlení, Mikulov

služba je poskytována celoročně a nepřetržitě, formou skupinového bydlení v domácnosti po třech. Bydlení v tomto typu služby se nejvíce přibližuje běžnému způsobu života. Cílem služby je poskytovat důstojné a bezpečné bydlení v prostředí blízkém domovu a začlěnování do běžné splečnosti.