Informace o nás

Jsme příspěvková organizace Srdce v domě, zřízená Jihomoravským krajem. Sídlíme v Klentnici nedaleko Mikulova v krásném prostředí Pavlovských vrchů pod Sirotčím hrádkem a srdečně Vás Vítáme na našich stránkách.

Poskytujeme sociální služby: 

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Klentnici

kde poskytujeme pobytovou sociální službu osobám se zdravotním postižením. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením, nebo kombinovaným postižením starší 18 let. Posláním domova je vytvořit podmínky pro důstojný a kvalitní život. Podporovat samostatnost a uplatňování vlastní vůle uživatelů a zajišťovat nezbytnou míru podpory.

 

Chráněné bydlení, Mikulov

služba je poskytována celoročně a nepřetržitě, formou skupinového bydlení v domácnosti po třech. Bydlení v tomto typu služby se nejvíce přibližuje běžnému způsobu života. Cílem služby je poskytovat důstojné a bezpečné bydlení v prostředí blízkém domovu a začlěnování do běžné splečnosti.