Mimořádné opatření

Návštěva klientů v DOZP Klentnice – Doporučený postup MZ + MPSV, usnesení č. 520

V rámci rozvolňování opatření, kvůli respiračnímu onemocnění Covid-19 je možné od 25.5.2020 navštívit klienty v pobytových sociálních službách a to za těchto podmínek:

· Domluvte si návštěvu předem se sociálními pracovníky buď e-mailem, nebo telefonicky.

· Návštěva zazvoní na zvonek na brance a vyčká příchodu zdravotní sestry nebo jí zavolá na mobilní telefon (606629282). Návštěvy mohou probíhat pouze v režimu dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejný čas. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.

· Zdravotní sestra Vám u brány přeměří tělesnou teplotu, pokud bude vyšší, než 37°C nebo budete mít příznaky respiračního onemocnění, nebudete vpuštěny do zařízení. Také zkontroluje, že máte ochranou pomůcku – roušku.

· Dále podepíšete čestné prohlášení o ,,neexistenci virového infekčního onemocnění“, které si můžete stáhnout na našich webových stránkách nebo ho vyplníte se zdravotní sestrou.

· Pokud bude vše v pořádku, zavede Vás do kulturní místnosti, kde si provedete dezinfekci rukou a rozhodnete se, jestli chcete s klientem být v kulturní místnosti nebo venku na lavičce. Prosím Vás, abyste dodržovali Vámi určené místo a nepohybovali se po areálu domova.

· Je zakázáno navštěvovat jiné uživatele zařízení, než za kterým jste došli.

· Doporučujeme dodržovat bezpečný rozestup 2 metry.

· Návštěva u klienta může trvat nejdéle jednu hodinu.

· Službu konající pracovník doprovodí klienta na Vámi vybrané místo.

· Nejpozději za hodinu, popřípadě dle domluvy, se vrátí službu konající pracovník, který doprovodí klienta zpět do budovy a zdravotní sestra, která Vás vyprovodí.

Děkujeme za respektování těchto opatření.

 

Dokumenty ke stažení ve formátu PDF