• Srdce v domě
 • Srdce v domě

Chráněné bydlení Lednice

V lednu roku 2019 byla zahájena výstavba chráněného bydlení v obci Lednice. V současné době jsou už dokončeny obě dvě stavby. Naši klienti se i nadále aktivně připravují na přechod do nového bydlení.

V současné době jsou dokončené všechny stavební práce na objektu Chráněného bydlení v Lednici. Tento objekt je od ledna 2020 řádně zkolaudován a byly mu předěleny čísla popisná 820 a 821. Probíhá zde dovybavení zařízení a celý objekt se připravuje k započetí služby, která má nastat dne 1.8.2020.

chranene bydleni Lednice

V měsíci únor 2020 byl dokončen ucelený výběr klientů, kteří splňují předpoklady pro samostatný život v chráněném bydlení v Lednici. Bylo vybráno šest žen a šest mužů. S těmito klienty probíhá soustavná příprava se zaměřením na samostatný pobyt v domácnosti. K tomuto účelu se velmi často využívá cvičný byt, kde klienti vaří jednoduchá jídla, učí se ovládat pračku, třídit prádlo do pračky, dávkovat prací prášek a následně prádlo třídit mezi klienty a ukládat do skříně. Klienty tato činnost velmi baví a vždy se na aktivity ve cvičném bytě velmi těší. Dále se pod dohledem pracovníka přímé péče učí samostatně nakupovat v obchodě, hospodařit s penězi a jezdit autobusovou dopravou. Stále více se u těchto klientů snažíme podporovat vzájemnou spolupráci. Z uvedeného důvodu se tito klienti v předchozí době účastnili všech společenských akcí jako např. vánoční besídky, jarmark, společné návštěva ChB Mikulov, fašank atd. Dále probíhají pravidelné návštěvy objektu ChB Lednice, kde se klienti stále více seznamují s prostředím, učí se orientovat v obci s ohledem na bezpečný pohyb jako je přecházení vozovky atd.

pokoje chb lednice

V rámci průběžné informovanosti klientů probíhají pravidelné schůze, kde jsou klienti seznamováni se stavem objektu ChB Lednice, dále zde bylo řešeno přidělení konkrétních klíčových pracovníků, klienti si vybrali své pokoje, a byla domluvena další  příprava se zaměřením na vhodné aktivizace a zaměstnávání. Klienti jsou při těchto setkání velmi aktivní a se zájmem poslouchají sdělované informace. Vždy mají mnoho otázek, na které dostávají průběžně odpovědi.

koupelna chb lednice

Klienti se do ChB Lednice již velmi těší a stále se informují na termín jejich stěhování.

kuchyne chb lednice

 

V únoru 2020  proběhlo jednání transformačního týmu. V jehož průběhu byli účastníci seznámení se všemi skutečnostmi ohledně ChB Lednice a dále její personální obsazenost.

Mezi vybranými klienty se soustavně snažíme prohlubovat jejich vztah k práci a řádné pracovní návyky. V současné době je za na základě pracovní smlouvy zaměstnáno šest klientů. Klienty práce velmi baví a vždy se do práce těší. Často o práci vzájemně mluví, předávají si pracovní zážitky a zkušenosti. Stále se zaměřujeme na další vhodné možnosti zaměstnávání našich klientů.

KVĚTEN 2019

Dne 14.5.2019 proběhlo v obci Lednice pravidelné kontrolní setkání týkající se výstavby chráněného bydlení. Tohoto setkání se zúčastnili zástupci domova Srdce v domě a to ředitel Mgr. Zbyněk Tureček, sociální pracovník Bc. Josef Osička a dále za Jmk Brno pan Ing. Kozák, vedoucí stavby, stavební dozor a technik BOZP. Na místě bylo hovořeno o dalším vývoji stavby a byla provedena fotodokumentace. Následně proběhlo na Obecním úřadě v Lednice setkání se starostou obce panem DNDr. Liborem Kabátem. Ředitel zařízení Srdce v domě pan Mgr. Tureček představil starostovi budoucího vedoucího chráněného bydlení a to pana Bc. Josefa Osičku. Dále zde bylo hovořeno o vzájemné spolupráci v otázkách transformace a dalším vzájemném plánovaném setkání, které se uskuteční dne 25.5.2019.

DUBEN 2019

Dne 3.4.2019 v rámci projektu transformace Lednice navštívilo sedm vybraných klientů výstavby budoucího chráněného bydlení v Lednici. Klienti se zde postupně seznamují s prostředím a obcí Lednice.

Dne 14.4.2019 se v zařízení Srdce v domě, p.o. Klentnice uskutečnila schůzka s opatrovníky. Opatrovníci byli ze strany ředitele zařízení informování o stavu a průběhu výstavby, výběru a přípravy klientů. Dále zde bylo hovořeno o situování stavby a rozmístění celkového zázemí. Dále bylo hovořeno o personálním uspořádání a otázkách financování této služby. Taktéž zde proběhla diskuze na téma stravování a pracovní náplně klientů. Závěrem pan ředitel požádal zúčastněné opatrovníky o spolupráci při motivaci klientů. Zdůraznil, že je třeba s klienty na tohle téma více komunikovat a motivovat je k získání nových životních zkušeností.

Dne 16.4.2019 návštěva Olgy Lenártové v ChB Mikulov – společné pečení bábovky

Dne 18.4.2019 v rámci projektu transformace Lednice navštívili tři klienti vývařovnu v Sansimon v Lednici. Zde provedli v přítomnosti vedoucího pracovníka pana Konečného prohlídku kuchyně, jídelny i prostor pro personál. Moc se jim zde líbilo a velmi uvítali možnost zde v budoucnu pracovat. Tato vývařovna bude taktéž dovážet obědy do CHB Lednice. Následně se klienti přesunuli na místo výstavby budoucího chráněného bydlení v Lednici. Zde byli překvapení rychlostí, jako se výstavba probíhá a moc se jim výstavba líbila. Byla zde provedena fotodokumentace. Celá akce byla ukončena návštěvou CHB v Mikulově.

Dne 23.4.2019 v rámci projektu transformace Lednice navštívila klientka Olga Lenártová Chráněné bydlení Mikulov. Zde spolu s místními klienty vyráběla vaječnou pomazánku z vajíček z velikonoc. Pomazánka se jim moc podařil a paní Lenártová ještě si se souhlasem odvezla část pomazánky do DOZP.

Dne 23.4.2019 navštívili klienti zařízení Srdce v domě, p.o. muzeum - Archeopark v Pavlově. Této prohlídky se zúčastnilo čtrnáct klientů společně se sociálním pracovníkem a aktivizační pracovnicí. V průběhu prohlídky zhlédli klienti krátký naučný film a po té byli v doprovodu průvodkyně seznámeni s celou výstavou. Tato návštěva se klientům velmi líbila a byla zde pořízena fotodokumentace.

Dne 26.4.2019 v rámci projektu transformace Lednice navštívili tři klienti společnost Sansimon Lednice. Zde si prohlídli místní kuchyni a personální zázemí. Dále zde bylo s vedoucím této vývařovny dohodnuto, že tito klienti zde již od května 2019 mohou začít pracovat. Jedná se o nárazovou práci na dvě až čtyři hodiny denně a to pouze některé předem dohodnuté dny v měsíci. Pan Konečný dále uvedl, že vyhotoví příslušné pracovní smlouvy a zajistí svoz klientů do zaměstnán. Klientům se ve vývařovně spol. Sansimon velmi líbilo a moc se těší do pracovního poměru. Při zpáteční cestě si klienti zastavili nahlédnout na výstavbu CHB Lednice, kdy zde byla pořízena fotodokumentace. Následně se klienti přesunuli na návštěvu chráněného bydlení Mikulov, kde se společně se zdejšími klienty seznamovali s životem v chráněném bydlení.

 

BŘEZEN 2019

 

ÚNOR 2019

Dne 19.2.2019 byla v rámci přípravy klientů do budoucích ChB v Lednici provedena návštěva Miroslava Čotka v Chráněném bydlení Mikulov. Zde se pan Čotek jako budoucí klient chráněného bydlení Lednice seznámil s životem ubytovaných klientů a pohovořil s nimi. Dále bylo s panem Čotkem hovořeno na téma chráněného bydlení a životem v něm. 

Dovolujeme si Vás informovat, že žádost o podporu pro projekt Srdce v domě, příspěvková organizace – Transformace I. etapa, byla podepsána 29.5.2017 a podána v rámci 49. výzvy Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.

Cílem předkládaného pojektu je vybudovat nové projekty rodinného charakteru pro poskytování sociální služby chráněného bydlení. Jedná se o dva domky k bydlení pro 12 osob se zdravotním postižením.

Kontakty

Chráněné bydlení Mikulov

 • Dukelská 1766/58, Mikulov 69201
 • Mgr. Dagmar Chválová, vedoucí Chráněného bydlení Mikulov
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 725 595 154
 • Aktivizační pracovníci
  +420 725 579 385

Chráněné bydlení Lednice

 • Mikulovská 820 a 821, Lednice 691 44
 • Bc. Josef Osička, vedoucí Chráněného bydlení Lednice
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 702 226 685
 • Aktivizační pracovníci
  +420 607 265 334

Kontaktní osoby

 • Mgr. Zbyněk Tureček, ředitel
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 519 515 188
 • Miroslava Prchalová, vedoucí ekonomického úseku
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Bc. Lenka Hrubá Rážová, sociální pracovnice
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Bc. Karel Juráň, sociální pracovník
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Bc. Milena Pastirčíková, vedoucí sociálního úseku
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Dagmar Drchalová, účetní - referentka
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Radka Hrabcová, mzdová účetní
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Lenka Zadražilová, referent majetku
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Miroslav Křižák, vedoucí provozního úseku
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Vilém Machara, vedoucí stravovacího úseku
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Martina Vlašicová, vedoucí zdravotního úseku
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jihomoravský kraj