Transformace

 

V lednu roku 2019 byla zahájena výstavba chráněného bydlení v obci Lednice. V současné době probíhají výkopové práce, stavba dvou přízemních bytových domů bude dokončena v březnu roku 2020.
Klienti domova jsou neustále připravování na přechod do nového bydlení.

 

 

Dovolujeme si Vás informovat, že žádost o podporu pro projekt Srdce v domě, příspěvková organizace – Transformace I. etapa, byla podepsána 29.5.2017 a podána v rámci 49. výzvy Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.

Cílem předkládaného pojektu je vybudovat nové projekty rodinného charakteru pro poskytování sociální služby chráněného bydlení. Jedná se o dva domky k bydlení pro 12 osob se zdravotním postižením.