Návštěva výstavby CHB Lednice

V rámci transformace se dne 1.3.2019 účastnili vybraní klienti zařízení Srdce v domě, p.o. návštěvy výstavby chráněného bydlení Lednice. Klienti se seznámili z místem svého budoucího pobytu, podívali se na stav výstavby a dále s nimi byla provedena poznávací projížďka Lednicí. Klienti při zpáteční cestě navštívili chráněné bydlení Mikulov, kde příjemně strávili zbytek dopoledne. Celou akci lze hodnotit velmi pozitivně, kdy zúčastnění klienti byli velmi nadšení a všichni se na budoucí pobyt v chráněném bydlení velmi těší.

 

BE VOLUNTEER se blíží!

Již 5-té výročí na nás čeká v letošním roce díky spolupráci se zaměstnanci IBM Brno. Akce, kterou pojmenovala naše koordinátorka dobrovolníků Míša, "BE VOLUNTEER" (v překladu: buď dobrovolníkem), byla v minulých letech natolik úspěšná, že se k nám někteří dobrovolníci stále vrací. Posláním firemního dobrovolnictví je vnést do domova více lidského kontaktu, tedy budování mezilidských vztahů. Začátkem měsíce května budeme spolu s dobrovolníky a našimi klienty zvelebovat park, zahradu i další travnaté prostory v areálu domova. A protože jsme se v minulých letech zasadili o novou tradici, jakožto výsadbu nových stromů, i letos v ní budeme pokračovat. Zavzpomínejte s námi pomocí fotografií na akce v uplynulých 4 letech a přejte nám hezké počasí, ať se vše opět vydaří!