BE VOLUNTEER se blíží!

Již 5-té výročí na nás čeká v letošním roce díky spolupráci se zaměstnanci IBM Brno. Akce, kterou pojmenovala naše koordinátorka dobrovolníků Míša, "BE VOLUNTEER" (v překladu: buď dobrovolníkem), byla v minulých letech natolik úspěšná, že se k nám někteří dobrovolníci stále vrací. Posláním firemního dobrovolnictví je vnést do domova více lidského kontaktu, tedy budování mezilidských vztahů. Začátkem měsíce května budeme spolu s dobrovolníky a našimi klienty zvelebovat park, zahradu i další travnaté prostory v areálu domova. A protože jsme se v minulých letech zasadili o novou tradici, jakožto výsadbu nových stromů, i letos v ní budeme pokračovat. Zavzpomínejte s námi pomocí fotografií na akce v uplynulých 4 letech a přejte nám hezké počasí, ať se vše opět vydaří!