Návštěva výstavby CHB Lednice

V rámci transformace se dne 1.3.2019 účastnili vybraní klienti zařízení Srdce v domě, p.o. návštěvy výstavby chráněného bydlení Lednice. Klienti se seznámili z místem svého budoucího pobytu, podívali se na stav výstavby a dále s nimi byla provedena poznávací projížďka Lednicí. Klienti při zpáteční cestě navštívili chráněné bydlení Mikulov, kde příjemně strávili zbytek dopoledne. Celou akci lze hodnotit velmi pozitivně, kdy zúčastnění klienti byli velmi nadšení a všichni se na budoucí pobyt v chráněném bydlení velmi těší.