Sportovní hry

Dne 25. 9. 2019 jsme pořádáli XXXIII. Sportovní hry pro sporotovce s těžkým stupněm postižení.
Na tuto sportovní akci se sjelo 130 soutěžících z 13 zařízení pro osoby se zdravotním postižením z Jihomoravkého kraje a Kraje Vysočina. Prostory pro soutěžení nám poskytla ZŠ Valtická – Pavlovská a ZŠ Školní. Každý ze soutěžících dostal věcný dar od našeho partnera České pojišťovny a díky společnosti Delikomat a Mount Group jsme mohli zajistit další potřebné věci pro průběh akce. Všichni sportovci podaly skvělé výkony a den si užili.