Opatření proti COVID-19

I my se snažíme chránit zdraví našich klientů a zaměstnanců. A tak v našich aktivizačních dílnách společně s pomocí klientů vznikají tyto pratelné bavlěné roušky, které budou nosit naši zaměstnanci.

Pokud máte nějaké otázky k opatřením, které naše zařízení přijalo, můžete své otázky směřovat na p. Konečnou - 606299477 nebo Mgr, Turečka, ředitele domova - 775306009.