Zrušení zákazu návštěv

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Brno k dnešnímu dni rušíme zákaz návštěv.