Aktivizační činnosti

Nabídka aktivizačních činností

Keramické tvoření

Máme radost z každého vyrobeného výrobku, každý něco dokáže.
 


 
Co se zde můžeme naučit a zažít:
 
 • Zpracování hlíny a vytváření výrobků z keramické hlíny.
 • Výrobu výrobku od začátku, až do konce.
 • Procvičování prstů a celé dlaně pomocí hnětení hlíny.
 • Rozvoj své fantazie a podporu vlastní tvořivosti.
 • Práci s různými technikami – válení do plátů, tvoření z kuliček, modelování, tvoření malých válečků, odlévání do forem.
 • Používání a kombinování barev (glazury, engoby).
 • Používaní pracovních pomůcek (válečky, nože, vykrajovátka, razítka).
 • Společné práci při vzniku výrobků z keramické hlíny.
 • Mluvíme spolu, posilujeme své dovednosti a paměť.
 • Používání ochranných pracovních pomůcek – chráníme svůj oděv.

 

Relaxační místnost

V této místnosti se můžeme těšit na spoustu krásných zážitků, které obohatí Váš den.
Co zde můžeme zažít:
 
 • Aktivizaci nebo zklidnění celého těla pomocí konceptu bazální stimulace.
 • Vytváření a vnímání pocitu klidu, uvolnění, pohody a příjemné atmosféry.
 • Prostřednictvím hudby a světýlek nabízíme radostné a pozitivní zážitky.
 • Uvolnění napětí, zklidnění metodou míčkování.
 • Vyjádření pocitů pomocí pohybu a tance.
 • Posílení paměti vyvoláváním vzpomínek, vyprávěním.
 • Rozvoj fantazie pomocí vyprávění a hry s loutkou i čas, kdy se realita potkává s fantazií.
 • Podporu individuální i skupinové komunikace.
 • Zrakovou stimulaci za použití světelných podnětů.
 • Zlepšení koncentrace a jemné motoriky používáním mušlí, kamínků.
 • Uspokojení individuálních potřeb.
 • Uvolnění emocí pomocí poslechu hudby i používáním hudebních nástrojů.

Ruční práce

Čas, který trávíme v dílně, je časem příjemným. Tato aktivita nás pozitivně ovlivňuje natolik, abychom zůstali v pohodě, v dobré náladě a spokojení.Co se zde můžeme naučit a zažít:
 
 • Učíme se různým druhům stehů - řetízkový, stonkový a plný.
 • Nakreslené motivy jsou přichystány tak, aby je každý zvládl podle svých schopností.
 • Učíme se vybrat barvu látky a vyšívacích bavlnek, aby byl výrobek dokonale sladěný.
 • Opakovaným procvičováním získáváme zručnost, zapojujeme paměť, ruce, učíme se trpělivosti, získáváme sebevědomí, nasloucháme jeden druhému.
 • Z vyšitých vzorů vytváříme dekorativní polštáře a ubrusy.
 • Při práci si povídáme, posloucháme hudbu, zpíváme, někdy i tancujeme, relaxujeme.
 • Sdílíme si různé zážitky, vyslovujeme také svá přání.
 • Vnímáme dění v dílně všemi smysly.
 • Vytváříme si zde příjemné zázemí, podílíme se na zlepšování prostředí – výzdoba dílny našimi výrobky.
 • Máme společnou radost, pokud se naše výrobky líbí.

Klub šití

V naší dílně rádi vyrábíme dárky, které dělají všem radost.
Co se zde můžeme naučit a zažít:
 
 • Techniku ručního šití - navlékání, špendlení, omotávání a vpichování.
 • Používání různých pomůcek – nůžky, jehla, háček, jehlice.
 • Práce s textilem, využívání různých materiálů, krajek, využívání výplňového materiálu, korálků, plastů, vlny a knoflíků.
 • Rozvoj schopností a dovedností při nácviku a práci na šicím stroji.
 • Učení se tradičním technikám – háčkování, pletení.
 • Podporu smysluplné aktivity při výrobě hraček a dekorací.
 • Zvládání pracovních činností a postupů při zhotovování výrobků.
 • Tvořivosti, obratnosti, rozvoji fantazie a vlastních nápadů při výrobě hraček a dekorací.
 • Kolektivní spolupráci při práci.
 • Psychickou pohodu, atmosféru radosti a spokojenosti z vykonané práce.
 • Udržení komunikačních schopností zpíváním písniček, poslechem pohádek i hudby.

Tkalcovský klub

Máme rádi pohodu a klid, pracujeme při hudbě, zazpíváme si a práce v dílně nás moc baví.
Co se zde můžeme naučit a zažít:
 
 • Práci s textilním materiálem.
 • Nácvik, obnova a upevňování dovedností při tkaní a osvojení si této techniky.
 • Zvládání postupu při tkaní – navlékání osnovy, zatkávání.
 • Práci na tkalcovském stavu větším, menším, vázání třásní, cupování a třídění materiálu, který se dále využívá.
 • Zapamatování si postupu práce.
 • Využití vlastních návrhů i nápadů při tkaní výrobků.
 • Používání pracovních nástrojů – nůžky, háček.
 • Samostatnost při práci.
 • Trpělivosti, zručnosti a přesnosti.
 • Kombinovat a využívat různé materiály a barvy, použitím recyklovaného materiálu.
 • Využití tradičního řemesla jako prostředku pro udržení psychické pohody.

Klub tvoření

Chceme udělat svět krásnější.
Co se zde můžeme naučit a zažít:
 
 • Věnujeme se výrobě mýdel, svíček, sirupů, pleteme koše z novin.
 • Recyklujeme různé materiály, abychom chránili naši přírodu.
 • Hledáme nové inspirace.
 • Potkáváme se s kamarády.
 • Vyrábíme dárky dle ročního období a tradice.
 • Zpracováváme levanduli z naší zahrady.
 • Čas trávíme povídáním, zpěvem, smíchem, rádi pijeme kávu.

Vaření

Přestože nejsme ve všem zdatní, každý z nás něco dokáže. Něco dobrého a zajímavého uvařit, připravit a vytvořit.
Co se zde můžeme naučit a zažít:
 
 • Vaření jednoduchých jídel.
 • Strouhání, krájení, míchání.
 • Příprava marmelád, sirupů i jiných dobrot.
 • Pečení sušenek, koláčků a moučníků.
 • Využívání produktů z vlastní zahrady – ovoce, bylinky.
 • Používání kuchyňských spotřebičů, varné konvice, pračky.
 • Příprava občerstvení k různým příležitostem.
 • Příprava stolování a upevňování základů společenského chování.
 • Nácvik hospodaření s penězi.
 • Upevňování dovedností při péči o domácnost – úklid, používání čistících pomůcek a prostředků.
 • Společné posezení s kamarády při vyprávění, kávě a dobrém jídle.

Výtvarný klub

Naše dílna nepotřebuje výtvarné nadání, dílo, které vznikne, nemusí být krásné a dokonalé. Důležité je to, že naše činnost nás baví a mluví o nás. Mluví tak, jací doopravdy jsme.
Co se zde můžeme naučit a zažít:
 
 • Procvičování prstů, dlaní.
 • Stříhání krepového barevného papíru na kostky a mačkání do kuliček dle velikosti a tvaru.
 • Vylepování nakresleného motivu na kartonový papír.
 • Malování obrázků, pozadí, dotváření dle vlastních myšlenek a nápadů.
 • Rozvoji celkové fantazie.
 • V dílně se uvolníme, povykládáme si společně, odbouráváme tak vnitřní napětí pomocí barev, vyjadřujeme své pocity a přání, svoji osobnost.
 • Hrajeme si s barvami, přemýšlíme nad tím, jak sladit obraz dle barev, prolínání mezi skutečností a dílem na obraze samotným.
 • Komunikujeme spolu, nezapomínáme se smát, máme rádi veselé barvy a ty nám pomáhají k tomu, abychom měli po celý den dobrou náladu, čerstvou mysl při práci a klid. Posloucháme hezkou hudbu a někdy si i zpíváme.

Zahradnické aktivity
Co se zde můžeme naučit a zažít:
 
 • Učíme se péči o rostliny, půdu, sběr bylin a plodů, pečování o okrasnou zahradu.
 • Poznáváme rostliny a živočichy v jejich vzájemném působení.
 • Zlepšujeme pohybové schopnosti za použití nástrojů.
 • Při práci na zdravém vzduchu posilujeme fyzickou a psychickou kondici.
 • Upevňujeme pracovní návyky.
 • Využíváme přírodní materiály při výrobě dekorací.
 • Zpracováváme levanduli, vyrábíme drobné dárky.
 • Pobytem v přírodě odbouráváme vnitřní napětí.
 • Při výletech poznáváme okolní krajinu.
 • Navštěvujeme farmy se zvířaty.
 • Podporujeme mezilidské vztahy a práci v kolektivu.
top