Chráněné bydlení Mikulov a Lednice

Veřejný závazek

Chráněné bydlení „Srdce v domě“

Chráněné bydlení, Mikulov a Lednice spadá pod Srdce v domě, p.o., které je řízeno a zřízeno Jihomoravským krajem. Poskytuje pobytovou sociální službu chráněného bydlení.

 

Cílová skupina CHB Mikulov

Chráněné bydlení Mikulov má cílovou skupinu s lehkým a středním mentálním postižením, ve věkové hranici od 18 do 80+, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu svého postižení a jejichž situace vyžaduje nezbytně nutnou podporu.

Cílová skupina CHB Lednice

Chráněné bydlení Lednice má sílovou skupinu osoby s lehkým a středním mentálním postižením ve věkové hranici od 18 do 64 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu svého postižení a jejichž situace vyžaduje nezbytně nutnou míru podpory.

Poslání služby

Posláním chráněného bydlení je poskytovat sociální službu osobám s mentálním postižením v lehkém a středním pásmu. Podporovat jejich osobnost všemi směry, zachovat a rozvíjet jejich důstojný, kvalitní život a vytvářet podmínky pro sociální začleňování s využitím přirozených zdrojů lidské společnosti. Uplatňovat vlastní vůli uživatele a zajišťovat pouze nezbytnou míru podpory v podmínkách běžného života, formou vedení chodu malých domácností.

Službu poskytujeme na dvou místech


Poskytujeme tyto základní činnosti

 • ubytování
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • pomoc při osobní hygieně
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Cíle chráněného bydlení pro rok 2024

 • Nadále snižovat závislost uživatelů na poskytované službě a v rámci toho, převádět co nejvíce pravomocí na uživatele poskytované služby
 • Nadále uzpůsobovat bydlení s maximálním možným respektem k soukromí uživatelů
 • Nadále uplatňovat právo uživatelů aktivně vyjadřovat své potřeby, přání a stížnosti
 • Ve spolupráci s uživatelem realizovat stanovené cíle při individuálním plánování
 • Nadále podporovat uživatele ve vztazích s vlastní rodinou, přáteli a osobami blízkými
 • Nadále podporovat uživatele k využívání veřejných zdrojů
 • Nadále podporovat samostatnost uživatele, uplatňovat a respektovat jejich vlastní vůli
 • Zájemce z řad stávajících uživatelů, připravovat na život v podporovaném bydlení

Informace pro zájemce o službu

top