Jak požádat o službu

Informace pro žadatele o službu

Kdo u nás může žádat o službu?

Naše pomoc a podpora je určená:
 
 • Osobám starší 18.let bez omezení horní věkové hranice s mentálním postižením, které je od narození. Toto postižení se projevuje v omezených rozumových schopnostech ( myšlení, paměť, vnímání) a není získané úrazem nebo jiným způsobem v dospělosti.
 • Osobám s mentálním postižením, které může být v kombinaci se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením.

Jak si podat žádost o poskytnutí sociální služby?

Žadatel, který má zájem o sociální služby poskytované naším zařízením, si podá žádost doloženou kompletně vyplněnými přílohami (ne staršími než 1. měsíc)

Tuto žádost včetně příloh si může žadatel
 
 • Vyzvednout, po telefonické domluvě, přímo v zařízení Srdce v domě, p.o. v kanceláři sociální pracovnice a to od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hod.
 • Zájemce nalezne formulář žádosti o poskytnutí sociální služby včetně příloh na webových stránkách v sekci Dokumenty.
 • Pokud nebudeme mít žádost kompletní, nemůžeme ji posoudit a budeme se jí zabývat až po jejím doplnění.

Postup při vyřizování žádosti

 • Sociální pracovník doručenou žádost prokonzultuje s týmem pracovníků a domluví si s Vámi schůzku. 
 • Pokud žadatel bude spadat do cílové skupiny a bude k dispozici volné místo - Sociální pracovník písemně žadatele informuje o možném termínu nástupu. Před uzavřením smlouvy je nutné si domluvit osobní schůzku a přijet si zařízení prohlédnout. V případě trvajícího zájmu bude s žadatelem při nástupu do zařízení Srdce v domě, p.o., sepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby.
 • Pokud žadatel bude spadat do cílové skupiny, ale nebude volné místo - Se souhlasem žadatele(opatrovníka) bude žádost zařazena do Evidence žadatelů. V případě uvolnění místa bude žadatel (opatrovník) o možnosti nástupu informován.
 • Pokud žadatel nebude spadat do cílové skupiny - Sociální pracovník o tom písemně informuje žadatele (opatrovníka) v rámci základního poradenství nabídne jiná zařízení, která jsou pro něj vhodná.

Při nástupu budeme potřebovat tyto doklady

 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • průkaz ZTP, ZTP/P (pokud vlastníte)
 • listinu o omezení způsobilosti k právním úkonům(pokud je klient omezen ve způsobilosti k právním úkonům)
 • listinu o ustanovení opatrovníka (pokud je soudem ustanoven)
 • oznámení ČSSZ o výši důchodu
 • rozhodnutí o příspěvku na péči
 • seznam léků a léky, které jste dosud užíval
 • Všechny věci, které si při nástupu přinesete, budou s Vámi sepsány a zaevidovány do šatního lístku.
 • Dále budete informováni, co vše si uživatel hradí ze svých peněžních prostředků ( hygienické potřeby, doplatek léků, ošacení atd.)

Žádáme Vás, abyste jakoukoli změnu hlásili předem sociální pracovnici na telefonní číslo zařízení nebo písemnou formou.

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
03. 07. 2023 Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů - opatrovník .pdf 133 kB Stáhnout
03. 07. 2023 Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů žadatele .pdf 295 kB Stáhnout
03. 07. 2023 Vyjádření lékaře k žádosti o ss .pdf 140 kB Stáhnout
03. 07. 2023 Vyjádření psychiatra .pdf 96 kB Stáhnout
03. 07. 2023 Žádost o poskytnutí sociální služby v zařízení srdce v domě .docx 49 kB Stáhnout

V případě dotazů nás kontaktujte

Ředitel
Mgr. Zbyněk Tureček
top