Předání darů od sponzorů

11. 12. 2023
Velké díky patří Michaela Hlavenková a Terezie Hrnčiarová a všem jejich přátelům, kteří se podíleli na realizaci této krásné akce.
A v neposlední řadě Dětské cimbálové muzice z Lužic a rodičům, kteří si udělali čas a děti k nám přivezli.
top