Seznámení opatrovníků s paliativní péčí u nás

17. 10. 2023
Začátkem října proběhlo setkání opatrovníků, kde byli seznámení s poskytováním paliativní péče u nás v domově. Velké díky patří společnosti Girasole, která je nám výborným rádcem a pomocníkem v této oblasti.
top