Podpora paliativní péče v pobytových sociálních službách

21. 01. 2022
Rádi bychom se s Vámi podělili o aktivity a cíle, kterých se nám podařilo dosáhnout v roce 2022, díky projektu „Podpora paliativní péče v sociálních službách“.
Jaké byly důvodu k zapojení do projektu?
Srdce v domě, p.o. Klentnice je domovem pro osoby se zdravotním postižením s dlouholetou tradicí, sahající až do roku 1959. Většina klientů žije v zařízení již několik let, a tak se jim přirozeně stalo náhradním domovem. Věkový průměr klientů se postupně zvyšuje a čím dál častěji se setkáváme s tím, že musejí být kvůli zdravotním komplikacím hospitalizováni. Z důvodu specifických potřeb jednotlivých klientů je hospitalizace v neznámém prostředí a v péči cizího personálu často velmi stresující a nevyhovující. Začali jsme se proto zabývat myšlenkou, jak zajistit potřebnou paliativní péči v prostředí naší organizace a jak poskytnout klientům možnost zemřít v domácím prostředí, pokud si to přejí.
Aktivity projektu
Děkujeme za spolupráci a mentoring Domácímu hospici Girasole, který nás v projektu podpořil. Pomohl nám při získávání odborných znalostí z praxe a v přípravě metodické podpory pro nastavení možné budoucí sdílené péče.
V průběhu roku naši zaměstnanci prošli řadou školení, od základních kurzů v oblasti poskytování paliativní péče v sociálních službách, kurzů plánování péče v závěru života, uvedení do problematiky doprovázení umírajícího, až po intenzivní vzdělávací kurz pro zdravotní sestry ELNEC Core s mezinárodní licencí.
Navázáním spolupráce s dalšími organizacemi a odborníky se nám otevřely možnosti, jak lépe zajistit péči o klienta v závěru života. V letošním roce se budeme snažit naši službu dále rozvíjet pomocí různých školení a stáží se záměrem dosažení certifikace pracoviště proškoleného v paliativní péči.
Úspěch projektu nás také motivoval k uzpůsobení pokoje pro poskytování paliativní péče, kde můžeme stávajícím klientům tuto péči lépe zajistit.
top