Transformace Srdce v domě Klentnice

01. 01. 2021
V DOZP Klentnice nyní bydlí 85 uživatelů a cílem částečné transformace je snížit počet uživatelů o 6 uživatelů, tedy na 79.
 

Změny pro stávající službu DOZP Klentnice:

Bude trvale snížen počet uživatelů služby, čímž se zvýší soukromí uživatelů služby. Budou zrušeny všechny čtyřlůžkové pokoje, dále dojde ke zvýšení počtu dvoulůžkových pokojů na úkor třílůžkových. Prostor z uvolněných ubytovacích prostor se bude moci využít na vybudování dalších sociálních zařízení. 

Snížení počtu uživatelů v rámci aktivizačních činností umožní větší individuální přístup. 
top